|
|
Kaszerowanie

Kaszerowanie to uszlachetnianie wyrobu papierniczego

poprzez oklejanie cienkim papierem (niezadrukowanym lub zadrukowanym) papieru znacznie grubszego, kartonu, tektury falistej itp. w celach dekoracyjnych lub technologicznych.

Typowym przykładem kaszerowania w celach dekoracyjnych jest oklejanie cienkim, zadrukowanym ozdobnie papierem powierzchni tektury falistej przeznaczonej na opakowania produktów, której nie da się bezpośrednio zadrukować na maszynie drukarskiej z powodu jej grubości oraz wewnętrznej struktury. W celach technologicznych kaszeruje się, aby zwiększyć wytrzymałość produktu na czynniki zewnętrzne lub zmienić strukturę powierzchni.

Kaszerowanie jest to obróbka introligatorska polegająca na sklejeniu 2 lub 3 powierzchni ze sobą. Zadrukowane arkusze są przyklejane do sztywniejszego arkusza z tektury introligatorskiej lub falistej. Jest stosowane przy produkcji oprawy twardej, segregatorów czy standów reklamowych.